Zoeken naar vergunningen horeca

vergunningen horeca

Drank en horecavergunning vergunningen horeca Meester Advocaten.
Eindhoven Drank en horecavergunning.
Drank en horecavergunning paracommercie verenigingen/stichtingen filetypedoc 225 Kb. Toevoegen of wijzigen terras terrasvergunning. Ontheffing schenktijden verenigingen en stichtingen. Belangrijk voor de horeca. Lees onderstaande informatie en die bij Horecaregeling Eindhoven goed door voordat u een aanvraagformulier voor een drank en horecavergunning invult. Vroeger stonden alle regels in het kader van openbare orde en veiligheid in een aan u te verlenen exploitatievergunning. Per 1 januari 2013 zijn horecazaken met een drank en horecavergunning niet meer exploitatievergunningplichtig. De toepasselijke nadere regels en terrasregel vindt u op of via onze site. Bij overtreding van de regels volgen sancties zoals vastgelegd in het horecastappenplan en het handhavingsplan.
Drank en Horecawet vergunning.
Drank en Horecawet vergunning. Indien u bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt natte horeca heeft u een Drank en Horecawetvergunning nodig. Als u alcoholhoudende dranken schenkt moet u als ondernemer in het bezit zijn van de DHW-vergunning. Dit is een vergunning op basis van de Drank en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen.
De drank en horecavergunning Wanneer moet je die aanvragen? MKB Servicedesk.
De verkoop van sigaretten wordt gedoogd vanuit de gedachte dat sigaretten horen bij het ter plekke oproken in de horecagelegenheid. LET OP sinds 1 juli 2008 geldt een rookverbod in de horeca. En op 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar. Verder moeten de leidinggevenden en de inrichting ook aan meerdere eisen voldoen. De leidinggevenden voldoen aan de zedelijkheidseisen o.b.v. het Besluit eisen zedelijk gedrag. De leidinggevenden beschikken over voldoende kennis en inzicht over sociale hygiëne o.b.v. het Besluit Kennis Sociale Hygiëne. De inrichting voldoet aan de inrichtingseisen o.b.v. het Besluit eisen inrichtingen. Vrijwillig personeel dient in bezit te zijn van een IVA. Vrijwilligers die een bardienst draaien in een sportkantine dienen de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te hebben gevolgd.
Rotterdam.nl Horecavergunning.
We take no responsibility for the accuracy of the translation. Information available in English. Tourist info available in English. Alles over horeca van benodigde vergunningen dienstverlening aan ondernemers tot onderzoeken vindt u hier. Op deze pagina vindt u informatie over de wijzigingen van de Drank en Horecawet. De Drank en Horecawet ziet toe op instellingen inrichtingen en ondernemers die alcohol schenken of verstrekken. De informatie op deze site is van belang voor horeca supermarkten evenementen slijterijen en paracommercie. Heeft u vragen dan kunt u terecht via mijn loket of via 14 010. Startende en bestaande horecaondernemers kunnen terecht bij het Horecaloket. Ondernemers worden hier met allerhande vragen en ideeën over regelgeving vergunningen geschikte panden etc geholpen.
Horeca en verkoop Gemeente s-Hertogenbosch.
Aanvragen Drank en horecavergunning en exploitatievergunning. Als u plannen hebt om een horecazaak over te nemen of te starten dan kunt u een afspraak maken met het horeca team horeca@s-hertogenbosch.nl of 073 615 51 55. Alle benodigde formulieren worden dan aan u uitgereikt en u krijgt daar uitleg bij. U hebt ongeveer 3 weken de tijd nodig om alle gevraagde informatie te verzamelen. Zodra u de gevraagde documenten hebt maakt u een vervolgafspraak om de aanvragen voor een drank en horecavergunning en/of een exploitatievergunning in te dienen. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in. Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u hebt aangeleverd.
Drank en horecavergunning Gemeente Haarlemmermeer.
Neem contact op met het Centrum Bedrijven en Instellingen via 023 5676006. Of stel uw vraag aan de helpdesk via helpdesk@mijnondernemingsdossier.nl of 088 0414141. Ook kunt u contact opnemen met Koninklijke Horeca Nederland. Om de aanvraag te toetsen aan de Wet Bibob Wet integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur vult u onderstaand formulier in. Gemeentelijke Vragenlijst Bibob 116.74 KB. Gaan wij over tot een formeel Bibob-onderzoek? Dan betaalt u hiervoor leges. Uw aanvraag moet minimaal acht weken voor opening van uw zaak bij ons binnen zijn. De behandeling van een aanvraag kost 65485. U hebt naast de drank en horecawet ook te maken met de Wet Milieubeheer en het Activiteitenbesluit.
Zaanstad.nl Wanneer moet je een drank en horecawetvergunning aanvragen? Wanneer moet je een drank en horecawetvergunning aanvragen?
Start Antwoord Vergunningen Wanneer moet je een drank en horecawetvergunning aanvragen? Wanneer moet je een drank en horecawetvergunning aanvragen? Een vergunning of ontheffing is een officiële noodzakelijke toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning. De wet kan ook bepalen dat iets verboden is met de mogelijkheid om een ontheffing van dat verbod te krijgen. Wanneer moet je een drank en horecawetvergunning aanvragen? Een drank en horecawetvergunning moet aangevraagd worden als u alcoholhoudende dranken wilt schenken in een horecabedrijf. Deze vergunning hebt u naast een horeca-exploitatievergunning nodig.

Contacteer ons

feestzaal huren nijmegen
trouwen in amsterdam
feestzaal huren hoofddorp
drank en horecawetvergunning
zaal huren zonder catering
feestzaal rotterdam
goedkoop zaaltje huren
vergunningen horeca
goedkoop zaaltje huren zeist
goedkope zaal rotterdam
sloepverhuur amsterdam