Op zoek naar drank en horecawet?

drank en horecawet

Wetboek-online.nl Drank en Horecawet.
als rechtverkrijgende van een persoon als onder a bedoeld diens bedrijf voortzettend krachtens de wet van 14 april 1960 Stb. Deze wet kan worden aangehaald als Drank en Horecawet. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriƫle Departementen Autoriteiten Colleges en Ambtenaren wie zulks aangaat aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven ten Paleize Soestdijk 7 oktober 1964. De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De Staatssecretaris van Economische Zaken. De Minister van Justitie. Uitgegeven de dertigste oktober 1964. De Minister van Justitie.
horeca apparatuur
Art. 27 DHW Artikel 27 Drank en Horecawet Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Wet van 7 oktober 1964 tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Volksgezondheid Welzijn en Sport. Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3a Artikel 3b Artikel 3c Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5a Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 11a.
Drank en Horecawet Dorpshuizen Dorpshuizen.
Per 1 januari 2013 is de Drank en Horecawet aangepast. Doel van de aanpassing is het terugdringen van drankgebruik onder jongeren en de verlichting van administratieve lasten. Daarbij is het toezicht op de naleving van de wet verlegd van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit VWA naar de gemeenten. De wetgever is van oordeel dat gemeenten beter kunnen anticiperen op lokale omstandigheden. Gemeenten moeten daarom vanaf 2014 een verordening met regels aangaande paracommercie hebben. Deze verordening is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening de APV.
Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten Inwoner Gemeente Nunspeet.
HOME Inwoner Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet. Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet. Het is verboden om zonder ontheffing tijdelijk alcoholhoudende drank buiten een vergunde hore-ca-inrichting te schenken. Een ontheffing volgens artikel 35 Drank en Horecawet maakt het mo-gelijk om bij activiteiten/evenementen tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank te verkopen zoals bier en wijn. Als er geen alcoholhoudende dranken worden verkocht bijvoorbeeld bij een buurtbarbecue waar iedereen zijn eigen drank meeneemt dan is een ontheffing niet nodig. Een artikel 35 ontheffing gaat meestal samen met melding van een activiteit/evenement of een evenementenvergunning.
Drank en Horecawet Wikipedia.
Ga naar navigatie zoeken. Wet van 7 oktober 1964 tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. wet in formele zin. In werking getreden op.
Overzicht veelgestelde vragen over Drank en Horecawet VNG.
Volledige vraag Met welke consequenties moet de gemeente rekening houden als er per 1 januari 2013 geen BOA s meer beschikbaar zijn voor toezicht en handhaving gelet op de nieuwe Drank en Horecawet? Per 1 januari 2013 als de nieuwe wet in werking treedt vervalt het interbestuurlijk toezicht. Maar dit betekent niet dat er helemaal geen sprake is van toezicht. Want in het geval van taakverwaarlozing is er een mogelijkheid dat de minister van VWS in dit kader de Commissaris van de Koningin kan opdragen om in plaats van het college of de burgemeester te treden en alsnog handhavend op te treden. Zie hiervoor de artikelen 117 124 268 en 273 van de Gemeentewet. Welke opleiding is nodig om toezicht op DHW uit te voeren?
Drank en horecawet 2 definities Encyclo.
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten. regelt de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt Minder specifiek wetten Zie ook alcoholbeleid bijzonder strafrecht drank en horecavergunning economische delicten Voedsel en Waren Autoriteit. De Drank en Horecawet is een Nederlandse wet van 7 oktober 1964 voor de regulatie van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt.
Drank en horeca vergunning Gemeente Dinkelland.
Als u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met het team Wonen en Leven van de afdeling Klant Contact Centrum. Alle aanvragen om een drank en horecavergunning worden getoetst aan de Drank en horecawet. Daarnaast zijn regels opgenomen in onze gemeentelijke drank en horecaverordening. Ook aan deze regels worden aanvragen getoetst. Volg ons op Twitter. Volg ons op Facebook. Volg ons op LinkedIn. Volg ons op Youtube. Volg ons op Google Plus.

Contacteer ons

rederij amsterdam
trouwen amsterdam
feestzaal den haag
zaal huren amsterdam
drank en horecawet
catering ede
amsterdam boot huren
zaal huren utrecht eigen drank
trouwzalen rotterdam