Resultaten voor drank en horecawet

drank en horecawet

Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten Inwoner Gemeente Nunspeet.
HOME Inwoner Overzicht van alle gemeentelijke producten en diensten Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet. Tijdelijk alcohol schenken artikel 35 ontheffing Drank en Horecawet. Het is verboden om zonder ontheffing tijdelijk alcoholhoudende drank buiten een vergunde hore-ca-inrichting te schenken. Een ontheffing volgens artikel 35 Drank en Horecawet maakt het mo-gelijk om bij activiteiten/evenementen tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank te verkopen zoals bier en wijn. Als er geen alcoholhoudende dranken worden verkocht bijvoorbeeld bij een buurtbarbecue waar iedereen zijn eigen drank meeneemt dan is een ontheffing niet nodig. Een artikel 35 ontheffing gaat meestal samen met melding van een activiteit/evenement of een evenementenvergunning.
Art. 3 DHW Artikel 3 Drank en Horecawet Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Wet van 7 oktober 1964 tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Volksgezondheid Welzijn en Sport. Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3a Artikel 3b Artikel 3c Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5a Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 11a.
Drank en Horecawet vergunning.
Drank en Horecawet vergunning. Indien u bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse schenkt natte horeca heeft u een Drank en Horecawetvergunning nodig. Als u alcoholhoudende dranken schenkt moet u als ondernemer in het bezit zijn van de DHW-vergunning. Dit is een vergunning op basis van de Drank en Horecawet die u bij de gemeente moet aanvragen. De DHW-vergunning is persoonsgebonden u kunt hem dus niet overnemen van de vorige eigenaar. Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen.
EXTH Exameninstelling Toezicht en Handhaving Documenten Drank en Horecawet.
FAQ PHB Domein III. Medewerker Toezicht en Veiligheid. Handhaver Toezicht en Veiligheid. Aanmelden herkansen of annuleren examens. Uitslag inzage bezwaar en diploma. Documentatie opleiders/ aanvragen verantwoordingsdocument. FAQ PHB Domein I. FAQ PHB Domein III. Documenten Drank en Horecawet. Boeterapport matrix examen per 1 april 2015 incl. Publicatie staatscourant regeling toezichthoudende ambtenaren DHW per 1-1-2015. Medewerker Toezicht en Veiligheid.
Drank en horecawet Vrijwilligerswerk.
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik IVA. Organisaties met een eigen kantine soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht moeten zich houden aan de bepalingen in de Drank en Horecawet. Het doel van de Drank en Horecawet is het verantwoord alcoholgebruik stimuleren en overmatig alcoholgebruik tegengaan. De wet stelt daarom eisen aan het schenken van alcohol. Het is verboden alcoholhoudende dranken te verkopen zonder vergunning van de gemeente. Aan het verkrijgen van de vergunning zijn een aantal voorwaarden verbonden.
Art. 21 DHW Artikel 21 Drank en Horecawet Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
Wet van 7 oktober 1964 tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Volksgezondheid Welzijn en Sport. Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3a Artikel 3b Artikel 3c Artikel 4 Artikel 5 Artikel 5a Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 11a.
Drank en Horecawet Wikipedia.
Ga naar navigatie zoeken. Wet van 7 oktober 1964 tot regeling van de uitoefening van de bedrijven en de werkzaamheid waarin of in het kader waarvan alcoholhoudende drank wordt verstrekt. wet in formele zin. In werking getreden op.
Drank en Horecawet.
Stage in het buitenland. Gemeente bereid u voor op de decentralisatie van het toezicht Drank en Horecawet. Cursus Toezichthouder Drank en Horecawet. De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit NVWA houdt toezicht op de naleving van de Drank-en Horecawet DHW. Zo gaat onder andere het toezicht op de naleving van deze wet over van de NVWA naar gemeenten. De verwachting is dat de nieuwe Drank-en Horecawet per 1 januari 2013 in werking treedt. De taken van de gemeentelijke toezichthouders omvatten naast de reguliere taken het toezicht houden op vrijwel de gehele Drank-en Horecawet.

Contacteer ons

rederij amsterdam
trouwen amsterdam
feestzaal den haag
zaal huren amsterdam
drank en horecawet
catering ede
amsterdam boot huren
zaal huren utrecht eigen drank
trouwzalen rotterdam